start2 (2)
40654,40663,40665,40668,
2017-04-19
  Nieuw - Strada lex  
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
OPLEIDINGEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Bouwrecht
Burgerlijk contractenrecht
Familiaal vermogensrecht
Jeugdrecht
Personen- en familierecht
Schenkingen
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Zakenrecht
Directe belastingen
Fiscaal recht - algemeen
Indirecte belastingen
Chinees ondernemingsrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Handelscontractenrecht
Mededinging en handelspraktijken
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Vervoerrecht
Auteurs en mediarecht
Industriële eigendom (merken, tekeningen en modellen, octrooien)
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Arbeidsrecht
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Ziekte en arbeidsongevallen
Administratief recht
Arbitragehof
Lokale overheden
Nationaliteit en Vreemdelingenrecht
Onderwijs, ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Politie, Milities en Rijkswacht
Staatsrecht
Fundamentele rechten en vrijheden
Gezondheidsrecht
Sportrecht
Vermogensplanning
 
 

Vermogensplanning in de praktijk

VIP 2017/1

Algemene voorstelling van het tijdschrift Vermogensplanning in de Praktijk (VIP)

Uitgever : Larcier

VIP 2017/1 bevat o.a. bijdragen over De hand- en bankgift en de semi-vaste datum; Kapitaalvermindering na step-up: fiscaal misbruik?; Het keuzebeding onder last in het Vlaamse Gewest volgens VLABEL; Fiscaliteit van tak 23- en tak 21-levensverzekeringen,..

 
Papieren versie
verkrijgbaar
€ 55,00
 
 
Beschrijving
 
 
Inhoudstafel
 
 
Technische
fiche
 
 
Auteurs
 
 
Uittreksels
 
 
Downloads
 
 
Recensies
 
 
Suggesties
 
 
VIP 2017/1 bevat o.a. bijdragen over De hand- en bankgift en de semi-vaste datum; Kapitaalvermindering na step-up: fiscaal misbruik?; Het keuzebeding onder last in het Vlaamse Gewest volgens VLABEL; Fiscaliteit van tak 23- en tak 21-levensverzekeringen,..