start2 (2)
40654,40663,40675,
2017-05-05
  Nieuw - Strada lex  
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
OPLEIDINGEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Bouwrecht
Burgerlijk contractenrecht
Familiaal vermogensrecht
Jeugdrecht
Personen- en familierecht
Schenkingen
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Zakenrecht
Directe belastingen
Fiscaal recht - algemeen
Indirecte belastingen
Chinees ondernemingsrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Handelscontractenrecht
Mededinging en handelspraktijken
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Vervoerrecht
Auteurs en mediarecht
Industriële eigendom (merken, tekeningen en modellen, octrooien)
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Arbeidsrecht
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Ziekte en arbeidsongevallen
Administratief recht
Arbitragehof
Lokale overheden
Nationaliteit en Vreemdelingenrecht
Onderwijs, ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Politie, Milities en Rijkswacht
Staatsrecht
Fundamentele rechten en vrijheden
Gezondheidsrecht
Sportrecht
Vermogensplanning
 
 

Goed vaderschap. Liber Amicorum Doolaege

Uitgever : Larcier

Het Liber Amicorum Antoine Doolaege bevat in een fraaie gebonden uitgave beschouwingen en bijdragen, geschreven door vrienden-vakgenoten.Bestel vóór 31 maart 2017 en geniet de voorintekenprijs én laat u opnemen in de lijst van voorintekenaars.

 
Papieren versie
verkrijgbaar
€ 100,00
 
 
Beschrijving
 
 
Inhoudstafel
 
 
Technische
fiche
 
 
Auteurs
 
 
Uittreksels
 
 
Downloads
 
 
Recensies
 
 
Suggesties
 
 

 

Het Liber Amicorum Antoine Doolaege bevat in een fraaie gebonden uitgave beschouwingen en bijdragen, geschreven door vrienden-vakgenoten:

•  Vijfentwintig jaar documentatie, informatie en communicatie over ...fiscaal recht
Rogier de Corte en Willy van Eeckhoutte
• Goed vaderschap in de schuldhulpverlenging: de collectieve schuldenregeling op de toetssteen
Bertel De Groote
• Klimaatverandering op de internationale agenda: het
juridische kader van Rio tot Parijs
Catharina Dehullu
• Lokale belastingen en bonus pater familias
Luc De Meyere   
• Het “zozeer indruist”-criterium in de fiscale Antigoonleer
Sylvie De Raedt
• Positieve focus: over mensen, organisaties, leiderschap envaderschap
Bram Doolaege
• De jaarrekening: wie zijn de gebruikers en waarom wordt de jaarrekening geconsulteerd?
 Patricia Everaert
• Goed vaderschap in de economie
Frank Naert
• Buigen naar rechtvaardigheid – Goed vaderschap in de fiscaliteit
Kris Peeters
• Tegenwettelijke verwachtingen in fiscalibus: het communautair
vertrouwensbeginsel als reddende engel
Stijn Plas
• De Spreekkamerrechter
Marcel Storme
• De rechtsplegingsvergoeding in de geschillen inzake administratieve
geldboeten voor de arbeidsgerechten. Eenheid van rechtspraak in de
arbeidshoven, een blijk van goed vaderschap, toch… ?
Martin Van den Bossche
• De administratieve invulling van de btw-plicht voor publiekrechtelijke overheden: een voorbeeld van goed vaderschap?
Jelle Vanslembrouck & Leen De Vriese 
• "Comme un bon papa": katholiek paternalisme in de negentiende
eeuw
Harry Van Velthoven
• Fiscale amnestie of regularisatie: historische context en evolutie
Anne Verbist & Céline Van houte
•  Het boekhoudrecht kan als een goede huisvader waken over het fiscaal recht
Jan Verhoeye
• Kwalificatievraagstuk: roerende inkomsten
Bart Westen

Lijst van voorintekenaars