start2 (1)
40654,40663,40675,
2017-05-18
  Nieuw - Strada lex  
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
OPLEIDINGEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Bouwrecht
Burgerlijk contractenrecht
Familiaal vermogensrecht
Jeugdrecht
Personen- en familierecht
Schenkingen
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Zakenrecht
Directe belastingen
Fiscaal recht - algemeen
Indirecte belastingen
Chinees ondernemingsrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Handelscontractenrecht
Mededinging en handelspraktijken
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Vervoerrecht
Auteurs en mediarecht
Industriële eigendom (merken, tekeningen en modellen, octrooien)
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Arbeidsrecht
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Ziekte en arbeidsongevallen
Administratief recht
Arbitragehof
Lokale overheden
Nationaliteit en Vreemdelingenrecht
Onderwijs, ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Politie, Milities en Rijkswacht
Staatsrecht
Fundamentele rechten en vrijheden
Gezondheidsrecht
Sportrecht
Vermogensplanning
 
 

Jaarboek 2017 Commissie Boekhoudkundige Normen

Uitgever : Larcier

Het Jaarboek CBN 2017 bundelt alle adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, thematisch gerangschikt per rubriek van de jaarrekening, samen met de relevante wetgeving. Vlot ontsluitbaar via uitgebreide chronologische en trefwoordenregisters.

 
Papieren versie
verkrijgbaar
€ 110,00
 
 
Beschrijving
 
 
Inhoudstafel
 
 
Technische
fiche
 
 
Auteurs
 
 
Uittreksels
 
 
Downloads
 
 
Recensies
 
 
Suggesties
 
 

Bijzonder voordelige voorwaarden op dit onmisbaar werkinstrument voor leden van het BIBF, het IAB, IBJ en het IBR!  (tot 30 september 2017)**

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (“CBN”) is sinds haar oprichting in 1975 bepalend geweest voor de ontwikkeling van de boekhoudkundige doctrine via haar adviezen en aanbevelingen.
Deze creëren de broodnodige transparantie voor ondernemingen en verenigingen die het boekhoudrecht in de praktijk moeten toepassen.

Zo heeft de CBN ervoor gezorgd dat het Belgisch boekhoudrecht steeds bij de tijd is gebleven en aangepast werd aan de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

Dit werk brengt alle gepubliceerde CBN-adviezen op gestructureerde wijze samen, gegroepeerd per rubriek van de jaarrekening.

Het geeft daarnaast ook een overzicht van de relevante Belgische en Europese wetgeving. Het bevat tevens het Jaarverslag 2016.


Het handige trefwoordenregister en de gedetailleerde inhoudstafel  maken van dit werk een  zeer gebruiksvriendelijk en vlot hanteerbaar werkinstrument.
Ook verkrijgbaar in een Franse versieAnnuaire 2017 CNC

Wie intekent op een abonnement op de jaarlijkse edities, geniet een blijvende korting van 15%. Contacteer hiervoor herman.verleyen@larciergroup.com of tel. 09 269 97 96


* >>>>>>>> Leden van het BIBF, IAB, IBJ  en IBR genieten bijzonder voordelige voorwaarden
- 30% korting in geval van bestelling van de editie 2017 vóór 30 september 2017 (77 euro i.p.v. 110 euro)

 - 45% korting in geval van intekening op  een abonnement op de jaarlijkse edities van het Jaarboek CBN. U ontvangt meteen de editie 2017 met 45% korting (60,50 euro i.p.v. 110 euro). De volgende jaarlijkse edities zullen opgestuurd worden bij verschijnen, eveneens met 45% korting.

Contacteer hiervoor
herman.verleyen@larciergroup.com of tel. 09 269 97 96 met vermelding van uw lidnummer