start2 (1)
40654,40663,40665,40668,
2017-04-04
  Nieuw - Strada lex  
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
OPLEIDINGEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Bouwrecht
Burgerlijk contractenrecht
Familiaal vermogensrecht
Jeugdrecht
Personen- en familierecht
Schenkingen
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Zakenrecht
Directe belastingen
Fiscaal recht - algemeen
Indirecte belastingen
Chinees ondernemingsrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Handelscontractenrecht
Mededinging en handelspraktijken
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Vervoerrecht
Auteurs en mediarecht
Industriële eigendom (merken, tekeningen en modellen, octrooien)
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Arbeidsrecht
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Ziekte en arbeidsongevallen
Administratief recht
Arbitragehof
Lokale overheden
Nationaliteit en Vreemdelingenrecht
Onderwijs, ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Politie, Milities en Rijkswacht
Staatsrecht
Fundamentele rechten en vrijheden
Gezondheidsrecht
Sportrecht
Vermogensplanning
 
 

Kinderalimentatie

Uitgever : Larcier

Het werk geeft een grondige analyse van de rechtspraak en rechtsleer over de begroting van kinderalimentatie, met inbegrip van een ‘stappenplan’ met vier stappen die de practicus moeten helpen door de bomen van de diverse rekenmethodes het bos nog te zien

 
Papieren versie
verkrijgbaar
€ 65,00
 
 
Beschrijving
 
 
Inhoudstafel
 
 
Technische
fiche
 
 
Auteurs
 
 
Uittreksels
 
 
Downloads
 
 
Recensies
 
 
Suggesties
 
 

Het berekenen van onderhoudsbijdragen voor kinderen is hoogst complex en technisch. Dikwijls geraken de ouders en hun raadslieden er niet uit.

Dit boekje wil een veilige gids zijn. Het geeft een grondige analyse van de rechtspraak en rechtsleer over de begroting van kinderalimentatie.
Zo worden de acht parameters van artikel 1321 Ger.W. besproken (de ‘middelen’;  ‘gewone kosten’  ‘buitengewone kosten’;  ‘verblijfsregeling’;  ‘kinderbijslag, sociale en fiscale voordelen’; ‘vruchtgenot’;  de ‘onderhoudsbijdrage’ ; ‘bijzondere omstandigheden’).  Daarnaast gaat de aandacht naar de voor het grote publiek meest gekende berekeningsmodules, deze van Renard, van de Gezinsbond en van Tremmery. Tevens wordt verwezen naar de module van de Pareto Group.

De auteur maakt een synthese onder de vorm van een ‘stappenplan’ met vier stappen :
1) de verdeelsleutel van de “middelen”
2) verdeelsleutel van het “verblijf”,
3) de verdeelsleutels toegepast op de “gewone en buitengewone” kosten.
4) de kinderbijslag en de sociale- en fiscale voordelen van alle aard.

Dit plan helpt de practicus  door de bomen het bos nog te zien en laat de gebruiker vrij al dan niet van de bestaande modules gebruik te maken. Het plan wordt vervolgens getoetst aan een casus. Deze aanpak draagt bij tot de berekening van een aanvaardbaar en door de praktijkjurist te verdedigen alimentatiebedrag.

Het werk verwerkt recente rechtspraak en rechtsleer, met in het bijzonder de voornaamste recente cassatiearresten m.b.t. de berekening van de onderhoudsbijdragen, en de rechtspraak GwH betreffende de belastingvrije som voor kinderen

 Ook recente wetgeving is verwerkt:

-    W. 10 december 2012 betreffende de onwaardigheid om te erven,

-    De gewijzigde DAVO-wet

 -    W. 31 juli 2012 betreffende de invoering familie- en jeugdrechtbank,

  -    Potpourri-I wet,

   -   W. 3 augustus 2016 betreffende de belastingvrije som voor kinderen ingeval van co-ouderschap

+++

Dit werk verschijnt in de reeks "Echtelijke Moeilijkheden &"
Aansluitend bij deze reeks worden ook opleidingen georganiseerd waarin de topics worden uitgediept en toegelicht, en waarbii de gelijknamie boeken inbegrepen zijn:

- Studieavond "Echtelijke Moeilijkheden &":  ALIMENTATIE
Dinsdag 17/10/2017 - Communicatieloft, Gent
1 boek naar keuze
uit  de reeks Cahiers"Echtelijke moeilijkheden &" inbegrepen:
OFWEL
Kinderalimentatie (Mr. Brouwers)
OFWEL
Onderhoudsgeld tussen (ex-)echtgenoten  (Mr. Tremmery)


- Studieavond "Echtelijke Moeilijkheden &":  DE VENNOOTSCHAP EN DE ECHTSCHEIDING

(12 oktober 2017 - Zedelgem)

Boek De Vennootschap en de echtscheiding inbegrepen

 - Studieavond "Echtelijke Moeilijkheden &":  TOPICS VEREFFENING-VERDELING NA (ECHT)SCHEIDING
Hoe voorafgaand aan en volgend op een (echt) scheiding aan ieders vermogen de plaats geven die het toekomt? (30/11/2017 - Gent)
Boek Topics Vereffening-verdeling na (echt)scheiding inbegrepen

Voor meer informatie over deze boeken en/of seminars, klik hier of contacteer herman.verleyen@larciergroup.com