start2 (2)
40654,40663,40665,40673,
2017-05-31
  Nieuw - Strada lex  
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
OPLEIDINGEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Bouwrecht
Burgerlijk contractenrecht
Familiaal vermogensrecht
Jeugdrecht
Personen- en familierecht
Schenkingen
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Zakenrecht
Directe belastingen
Fiscaal recht - algemeen
Indirecte belastingen
Chinees ondernemingsrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Handelscontractenrecht
Mededinging en handelspraktijken
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Vervoerrecht
Auteurs en mediarecht
Industriële eigendom (merken, tekeningen en modellen, octrooien)
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Arbeidsrecht
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Ziekte en arbeidsongevallen
Administratief recht
Arbitragehof
Lokale overheden
Nationaliteit en Vreemdelingenrecht
Onderwijs, ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Politie, Milities en Rijkswacht
Staatsrecht
Fundamentele rechten en vrijheden
Gezondheidsrecht
Sportrecht
Vermogensplanning
 
 

Verzekeringsrecht

Herwerkte editie

Marcel Fontaine
Naar het Nederlands bewerkt door : Kristiaan Bernauw

Uitgever : Larcier

Het werk geeft een grondige analyse van het verzekeringsrecht in al zijn facetten. Het integreert de meest recente wetgeving en rechtspraak. Ook het Europees verzekeringsrecht, het toezicht, de bemiddeling en de non-discriminatieregeling komen aan bod.

 
Papieren versie
verkrijgbaar
€ 180,00
 
 
Beschrijving
 
 
Inhoudstafel
 
 
Technische
fiche
 
 
Auteurs
 
 
Uittreksels
 
 
Downloads
 
 
Recensies
 
 
Suggesties
 
 

Dit handboek is de Nederlandse versie van het boek “Droit des Assurances” (reeks Précis de la Faculté de Droit de l’Université catholique de Louvain, uitgave 2016). De eerste Nederlandstalige versie van dit standaardwerk verscheen in 1999.

Uiterst grondige analyse van het Belgisch en Europees  verzekeringsrecht.
De auteur zet achtereenvolgens de gemeenschappelijke bepalingen betreffende alle verzekeringsovereenkomsten, de bepalingen eigen aan de verzekeringen tot vergoeding van schade en tot uitkering van een vast bedrag, aan de schadeverzekeringen en aan de personenverzekeringen uiteen. Verder wordt aandacht besteed aan medeverzekering en herverzekering, aan de verzekeringsbemiddelaars. Daarnaast geeft het werk overzichten van het Europese verzekeringsrecht en de controleregelgeving.


Volledig geactualiseerd en bijgewerkt met belangrijke rechtspraak en rechtsleer

Ten opzichte van de vorige uitgave, die in 2010 verscheen, werd het boek grondig herschikt. Het houdt niet alleen rekening met de vele leerstellige en jurisprudentiële ontwikkelingen die het verzekeringsovereenkomstrecht nog heeft gekend, maar ook met de recente wet- en regelgeving.


Met bijzondere aandacht voor recente hervormingen en ontwikkelingen


De wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst heeft plaatsgemaakt voor deel 4 van de wet van 4 april 2014. In deze laatste wet is ook de regelgeving betreffende de verzekeringsbemiddelaars opgenomen. De controleregeling voor de verzekeringsondernemingen is grondig veranderd, met name in aspecten die de contractuele relaties rechtstreeks beïnvloeden, zoals de explosie van informatieverplichtingen en de invoering van “gedragsregels” die worden opgelegd aan de verzekeraars en aan de bemiddelaars; een nieuwe controlewet werd aangenomen op 13 maart 2016. Het werk analyseert tevens de nieuwe ontwikkelingen in de problematiek van de grondrechten, met name wat betreft het non-discriminatiebeginsel.


Studenten kunnen  de studentenversie van dit handboek Verzekeringsrecht (prof. M. Fontaine, en bewerkt door prof. Bernauw) aankopen aan de bijzondere prijs van 60 euro ipv 180 euro
Uitsluitend via email cedric.depauw@larciergroup.com, met kopie studentenkaart