start2 (2)
40654,40663,40665,40669,
2016-11-29
  Nieuw - Strada lex  
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
OPLEIDINGEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Bouwrecht
Burgerlijk contractenrecht
Familiaal vermogensrecht
Jeugdrecht
Personen- en familierecht
Schenkingen
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Zakenrecht
Directe belastingen
Fiscaal recht - algemeen
Indirecte belastingen
Chinees ondernemingsrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Handelscontractenrecht
Mededinging en handelspraktijken
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Vervoerrecht
Auteurs en mediarecht
Industriële eigendom (merken, tekeningen en modellen, octrooien)
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Arbeidsrecht
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Ziekte en arbeidsongevallen
Administratief recht
Arbitragehof
Lokale overheden
Nationaliteit en Vreemdelingenrecht
Onderwijs, ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Politie, Milities en Rijkswacht
Staatsrecht
Fundamentele rechten en vrijheden
Gezondheidsrecht
Sportrecht
Vermogensplanning
 
 

Tijdschrift Jeugd en Kinderrechten

TJK 2016/4

Algemene voorstelling van het tijdschrift Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK)

Uitgever : Larcier

TJK 2016: bijdragen over inclusief onderwijs en de jeugdadvocaat in de buitengerechtelijke jeugdhulp; en geannoteerde rechtspraak over o.a. plaatsing van minderjarigen: de pedagogische en kinderrechtentoets; Gerechtskosten en het belang van het kind

 
Papieren versie
verkrijgbaar
€ 50,00
 
 
Beschrijving
 
 
Inhoudstafel
 
 
Technische
fiche
 
 
Auteurs
 
 
Uittreksels
 
 
Downloads
 
 
Recensies
 
 
Suggesties
 
 
TJK 2016: bijdragen over inclusief onderwijs en de jeugdadvocaat in de buitengerechtelijke jeugdhulp; en geannoteerde rechtspraak over o.a. plaatsing van minderjarigen: de pedagogische en kinderrechtentoets; Gerechtskosten en het belang van het kind