start2 (2)
40654,40663,40679,
2017-04-21
  Nieuw - Strada lex  
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
OPLEIDINGEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Bouwrecht
Burgerlijk contractenrecht
Familiaal vermogensrecht
Jeugdrecht
Personen- en familierecht
Schenkingen
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Zakenrecht
Directe belastingen
Fiscaal recht - algemeen
Indirecte belastingen
Chinees ondernemingsrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Handelscontractenrecht
Mededinging en handelspraktijken
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Vervoerrecht
Auteurs en mediarecht
Industriële eigendom (merken, tekeningen en modellen, octrooien)
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Arbeidsrecht
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Ziekte en arbeidsongevallen
Administratief recht
Arbitragehof
Lokale overheden
Nationaliteit en Vreemdelingenrecht
Onderwijs, ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Politie, Milities en Rijkswacht
Staatsrecht
Fundamentele rechten en vrijheden
Gezondheidsrecht
Sportrecht
Vermogensplanning
 
 

Recht en empirie

Reeks AdVocare

Uitgever : Larcier

Het werk is een verkenning van de wijze waarop (empirische) gegevensverwerking de rechtspraktijk beïnvloedt, inzake rechterlijke rechtsvinding, gerechtelijk deskundigenonderzoeken, de indicatieve tabel,....

 
Papieren versie
verkrijgbaar
€ 75,00
 
 
Beschrijving
 
 
Inhoudstafel
 
 
Technische
fiche
 
 
Auteurs
 
 
Uittreksels
 
 
Downloads
 
 
Recensies
 
 
Suggesties
 
 

Het werk bevat de bijdragen aan het colloquium van 9 december 2015 gewijd aan het  thema Recht en Empirie.

 Dit thema bevindt zich op de dunne lijn tussen recht en feit, tussen justitie en pragmatisme, tussen rechtstheorie en rechtspraktijk. In het bijzonder houdt het werk een verkenning in van de wijze waarop (empirische) gegevensverwerking de rechtspraktijk beïnvloedt. Centraal hierbij staat de vraag naar de effecten en invloeden van dergelijke gegevensverwerking in de rechtspraktijk. Hoe gaan we met verzamelde gegevens om in het recht? Hoe structureren we ons oordeelsvermogen aan de hand hiervan? Bieden overzichten van rechtspraak een ideale aanzet tot gegevensverwerking en juridische statistiek? Vormt de indicatieve tabel een hulpmiddel tot betere rechtsvinding of geldt ze eerder als lapmiddel voor rechtszekerheid, waarbij de uniciteit van de casus teloorgaat?

 

Deze vragen worden behandeld door een panel van experten. Prof. Jan Broekman geeft een algemene inleiding over de verhouding tussen recht en empirie. Vervolgens gaat drs. Wessel Wijtvliet in op de problematiek van de empirie en de rechterlijke rechtsvinding waarna prof. Geert Vervaeke en dr. Emma Jaspaert inzoomen op de psychologische aspecten van recht en empirie. Daarna gaan meester Jan Van Peteghem en ere-magistraat Walter Peeters vanuit de praktijk in op de problematiek van respectievelijk de gerechtelijk deskundigenonderzoeken en de indicatieve tabel.