start2 (0)
40654,40663,40665,40670,
2017-06-20
  Nieuw - Strada lex  
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
OPLEIDINGEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Bouwrecht
Burgerlijk contractenrecht
Familiaal vermogensrecht
Jeugdrecht
Personen- en familierecht
Schenkingen
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Zakenrecht
Directe belastingen
Fiscaal recht - algemeen
Indirecte belastingen
Chinees ondernemingsrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Handelscontractenrecht
Mededinging en handelspraktijken
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Vervoerrecht
Auteurs en mediarecht
Industriële eigendom (merken, tekeningen en modellen, octrooien)
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Arbeidsrecht
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Ziekte en arbeidsongevallen
Administratief recht
Arbitragehof
Lokale overheden
Nationaliteit en Vreemdelingenrecht
Onderwijs, ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Politie, Milities en Rijkswacht
Staatsrecht
Fundamentele rechten en vrijheden
Gezondheidsrecht
Sportrecht
Vermogensplanning
 
 

Wettelijke samenwoning

Uitgever : Larcier

Diepgaande en volledige analyse van het actuele rechtskader omtrent de wettelijke samenwoning, met bijzondere aandacht voor theoretische en praktische knelpunten, evenals de oplossingen aangereikt door rechtspraak en rechtsleer.

 
Papieren versie
te verschijnen
€ 80,00
 
 
Beschrijving
 
 
Inhoudstafel
 
 
Technische
fiche
 
 
Auteurs
 
 
Uittreksels
 
 
Downloads
 
 
Recensies
 
 
Suggesties
 
 

Handig actueel naslagwerk voor de theoreticus én de praktijkjurist.

De wettelijke samenwoning, ingevoerd door de wet van 23 november 1998 als een minimale regeling, is uitgegroeid tot een uiterst populaire samenlevingsvorm. Samen met de belangrijke ontwikkelingen die deze rechtsfiguur over de jaren heen onderging, groeide evenwel ook het aantal juridische vraagstukken dat zij creëert.

 

Dit boek beoogt een totaalbeeld te geven van het actuele rechtskader omtrent de wettelijke samenwoning. Bijzondere aandacht gaat uit naar de knelpunten in theorie en praktijk, evenals naar de oplossingen die de rechtspraak en rechtsleer hiervoor aanreiken.

 

De structuur van het boek volgt de verschillende fasen in de beleving van een wettelijke samenwoning. Na een bespreking van de voorwaarden tot het aangaan van de wettelijke samenwoning, worden de gevolgen ervan uitgebreid geanalyseerd. Vervolgens wordt de ontbinding van de wettelijke samenwoning in al zijn facetten belicht, waarna wordt afgesloten met een bespreking van de nietigverklaring van het instituut. Hoewel de focus ligt op het burgerlijk recht, wordt bij dit alles ook aandacht besteed aan fiscale en sociale aspecten.