start2 (1)
40654,40655,40658,
2017-05-05
  Nieuw - Strada lex  
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
OPLEIDINGEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Bouwrecht
Burgerlijk contractenrecht
Familiaal vermogensrecht
Jeugdrecht
Personen- en familierecht
Schenkingen
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Zakenrecht
Directe belastingen
Fiscaal recht - algemeen
Indirecte belastingen
Chinees ondernemingsrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Handelscontractenrecht
Mededinging en handelspraktijken
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Vervoerrecht
Auteurs en mediarecht
Industriële eigendom (merken, tekeningen en modellen, octrooien)
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Arbeidsrecht
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Ziekte en arbeidsongevallen
Administratief recht
Arbitragehof
Lokale overheden
Nationaliteit en Vreemdelingenrecht
Onderwijs, ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Politie, Milities en Rijkswacht
Staatsrecht
Fundamentele rechten en vrijheden
Gezondheidsrecht
Sportrecht
Vermogensplanning
 
 

Penitentiair recht

Derde bijgewerkte editie 2017

Uitgever : Larcier

Dit wetboek bundelt de belangrijkste regelgeving i.v.m. strafuitvoering, gedetineerden en detentie, en ook internering, voorlopige hechtenis, opschorting, uitstel en probatie. De bepalingen zijn geannoteerd waar dit nodig is voor een goed begrip.

 
Papieren versie
verkrijgbaar
€ 55,00
 
 
Beschrijving
 
 
Inhoudstafel
 
 
Technische
fiche
 
 
Auteurs
 
 
Uittreksels
 
 
Downloads
 
 
Recensies
 
 
Suggesties
 
 

Handige bundeling:

De wetgever heeft de laatste jaren bijzondere aandacht besteed aan het penitentiair recht. Dit wetboek bundelt de belangrijkste regelgeving daarover. De Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden regelt de interne rechtspositie van personen die worden opgesloten in de gevangenis. De externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidstraf wordt geregeld door de Wet van 17 mei 2006. Bovendien kreeg ook de internering een nieuwe wettelijke basis bij Wet van 5 mei 2014.
Uitvoeringsbesluiten, maar ook ministeriële omzendbrieven, werken deze wetten verder uit. Aangezien de kern van dit wetboek gedetineerden en veroordeelden betreft, zijn ook de Voorlopige Hechteniswet van 1990 en de Probatiewet van 1964 opgenomen.
Het handige  formaat en de overzichtelijke bladspiegel met aanduiding van de inwerkingtreding van de wetsbepalingen zorgen voor een optimale consulteerbaarheid.

Het wetboek is een onmisbaar instrument voor al wie werkt rond strafuitvoering, internering, gedetineerden en detentie, zoals advocaten, magistraten, studenten en medewerkers van het gevangeniswezen, de parketten en de justitiehuizen.

Het wetboek is bijgewerkt tot BS 1 april 2017.