start2 (6)
,40663,
else ! (6)
  Nieuw - Strada lex  
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
OPLEIDINGEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Bouwrecht
Burgerlijk contractenrecht
Familiaal vermogensrecht
Jeugdrecht
Personen- en familierecht
Schenkingen
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Zakenrecht
Directe belastingen
Fiscaal recht - algemeen
Indirecte belastingen
Chinees ondernemingsrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Handelscontractenrecht
Mededinging en handelspraktijken
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Vervoerrecht
Auteurs en mediarecht
Industriële eigendom (merken, tekeningen en modellen, octrooien)
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Arbeidsrecht
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Ziekte en arbeidsongevallen
Administratief recht
Arbitragehof
Lokale overheden
Nationaliteit en Vreemdelingenrecht
Onderwijs, ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Politie, Milities en Rijkswacht
Staatsrecht
Fundamentele rechten en vrijheden
Gezondheidsrecht
Sportrecht
Vermogensplanning
 

TJK omvat:
- 4 papieren nummers (voortaan formaat 16 x 24; circa 80 à 100 blz per nummer)
- en  8 TJK e-zines (Praktijk; Actueel; Lectuur): met linken naar de website www.jeugdenkinderrechten.be

Abonnement jaargang 2017: 165 euro
Los nummer 2017: 55 euro

Download de bestelbon voor de jaargang 2017
>>>>BESTELBON

Voor meer informatie of een proefnummer: herman.verleyen@larciergroup.com

 TJK is ook online beschikbaar op Strada lex : www.stradalex.com

* !!! Bijzondere voordelen voor TJK-Abonnees:
Korting op KIDS-Codex die in vijf delen alle wetgeving met betrekking tot minderjarigen verzamelt en becommentarieert. :
-15% korting bij aankoop één of meerdere delen van de KIDS-Codex
-30% korting bij bestelling van de volledige vijfdelige KIDS-Codex


 
 

 

TJK-Project: Vernieuwd papieren tijdschrift én  digitaal complement, met bijzondere voordelen*


Vanaf jaargang 2012 is TJK een breed project waarin het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, het e-zine Jeugd en Kinderrechten en de website www.jeugdenkinderrechten.be geïntegreerd zijn, en gedragen worden door de samenwerking tussen Kenniscentrum Kinderrechten, de werkgroep rechtspraak, Steunpunt Jeugdhulp.

 

Door de verschijningdata van TJK  (4/jaar)) en TJK e-zine  (8/jaar) op elkaar af te stellen kunnen we u nog beter en sneller informeren door middel van dit geïntegreerd abonnement.

TJK focust als enig tijdschrift in België op multidisciplinaire wijze op juridische, maatschappelijke en pedagogische themata in verband met kinderen en jongeren. Voor en door praktijkwerkers (advocatuur, magistratuur, jeugdwerk, de kinderrechtenactoren, jeugdhulp…), beleidsmakers en onderzoekers.

***** Papieren Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (4 nrs):

Dit papieren Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten ondergaat ter gelegenheid van de integratie een vernieuwing (cover, formaat en lay-out). Ondersteund door een vernieuwde wetenschappelijke redactie, is TJK het forum waarop de maatschappelijke en wetenschappelijke discussie over kinderrechten op een duidende en kritische wijze wordt gevoerd.

TJK verschijnt 4 maal per jaar, met volgende rubrieken:

– een editoriaal,
wetenschappelijke artikelen: theoretische of empirische bijdragen met kritische duiding bij ontwikkelingen m.b.t. jeugd- en kinderrechten, doorheen tal van disciplines, sectoren en levensdomeinen die aansluiten bij het brede jeugd- en kinderrechtenbeleid in Vlaanderen en daarbuiten,
forumteksten,
becommentarieerde rechtspraak, geselecteerd vanuit een breed jeugd- en kinderrechtenspectrum: zowel de principiële arresten van het EHRM als innoverende vonnissen van burgerlijke, jeugd- of strafrechtbanken,
– grondige boekbesprekingen.

TJK is dan ook een must voor iedereen die betrokken is bij de eerbiediging en de uitwerking van de rechten van het kind, het uitstippelen van het beleid of de toepassing van de wetgeving op het terrein.

 

***** digitaal complement:
 1) e-zine Jeugd en Kinderrechten   2) website www.jeugdenkinderrechten.be

Deze digitale onderdelen van het TJK-project bouwen verder op het vroegere e-zine en website jeugdrecht.be (van het Steunpunt Jeugdhulp en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk)


1) Het e-zine Jeugd en Kinderrechten: de verbinding tussen recht en praktijk:

Dit e-zine wordt samengesteld vanuit de expertise van de VZW Steunpunt Jeugdhulp. Juridische informatie wordt toegelicht voor niet-juristen en voor praktijkjuristen (jeugdrechters, advocaten, juristen werkzaam in het welzijnswerk,...)

Het e-zine wordt exclusief naar de TJK-abonnees verstuurd en verschijnt 8 maal per jaar om snel en flexibel te kunnen inspelen op actuele knelpunten, met volgende vertrouwde en nieuwe rubrieken:

Praktijk: vraag & antwoord: aan de hand van een casus waar praktijkwerkers in hun dagelijkse werk mee kunnen worden geconfronteerd, en die verband houdt met de rechtspositie van jongeren wordt de geldende regelgeving uiteengezet in een zeer toegankelijke taal en wordt een antwoord geformuleerd;

Actueel: regelgeving en rechtspraak (kort geduid voor juristen en niet-juristen);

Lectuur: boeken, onderzoek en rechtsleer (uit andere tijdschriften).

Als abonnee op TJK heeft u exclusief toegang tot de nieuwe databank op www.jeugdenkinderrechten.be waarop naast deze e-zines  met recente informatie nog meer toelichting is verzameld over jeugd en kinderrechten.

2)  De website Jwww.jeugdenkinderrechten.be vormt zo een actuele bron van praktische en betrouwbare informatie over rechten van kinderen en jongeren in een toegankelijke taal (alle artikelen die verschijnen in het e-zine (vanaf januari 2012) en ook in het e-zine Jeugdrecht.be (tot december 2011).

 U ziet: met deze nieuwe formule (4 8) zal u nog beter en sneller geïnformeerd worden over wat leeft in het werkveld.  

>>>>>>>>Teken in op dit nieuwe complementaire TJK-product, en u ontvangt
- 4 papieren nummers Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten per jaar
- 8 digitale e-zines: actuele juridische informatie vertaald naar de praktijk
- een exclusieve toegangscode tot www.jeugdenkinderrechten.be

Voor meer informatie over dit nieuw geïntegreerd TJK project of voor een abonnement, contacteer herman.verleyen@larciegroup.com 

 
 
TJK 2017/2
TJK 2017/2 bevat onder andere bijdragen over Immigratiedetentie van kinderen en volwassenen in EHRM-rechtspraak en EU-beleid, en diverse becommentarieerde rechtspraak
Papieren versieverkrijgbaar€ 55,00
 
TJK 2017/1
TJK 2017/1 bevat onder andere becommentarieerde rechtspraak over de klacht met burgerlijke partijstelling lastens een minderjarige en over het rechterlijk oordeel dat de vaderlijke erkenning niet kan plaatsvinden
Papieren versieverkrijgbaar€ 55,00
 
TJK 2016/4
TJK 2016: bijdragen over inclusief onderwijs en de jeugdadvocaat in de buitengerechtelijke jeugdhulp; en geannoteerde rechtspraak over o.a. plaatsing van minderjarigen: de pedagogische en kinderrechtentoets; Gerechtskosten en het belang van het kind
Papieren versieverkrijgbaar€ 50,00
 
TJK 2016/3
Dit Themanummer Kinderrechten en gezondheidszorg bevat o.a. bijdragen over Minderjarigen en medische besluitvorming; Juridische aspecten van transgenderzorg voor minderjarigen; Ethische aspecten van geneesmiddelenonderzoek bij kinderen,....
Papieren versieverkrijgbaar€ 50,00
 
TJK 2016/2
TJK 2016/2 bevat oa bijdragen over het moeilijke samengaan van beschermen en sanctioneren;De transitie van jongeren uit de bijzondere jeugdbijstand, en geannoteerde rechtspraak over oa Strafvermindering als compensatie voor privacyinbreuk; hoorrecht;...
Papieren versieverkrijgbaar€ 50,00
 
TJK 2016/1
TJK 2016/1 bevat oa bijdragen over Een empirisch en juridisch perspectief op cyberpesten; Discriminatie en het onderwijswelbevinden van jongeren met een migratieachtergrond; en rechtspraak ivm alimentatie en het recht op bijstand van een advocaat
Papieren versieverkrijgbaar€ 50,00
 
TJK 2015/4
TJK 2015/4 bevat ondermeer bijdragen over de verwijzing van een minderjarige naar het vonnisgerecht na gerechtelijk onderzoek; en geannoteerde rechtspraak over de waarborgen in ter naleving van de omgangs- en verblijfsregeling voor kinderen,...
Papieren versieverkrijgbaar€ 45,00
 
TJK 2015/3
TJK 2015/3 bevat naast een dossier Kinderrechten anthropologisch bekeken, ook becommentarieerde rechtspraak over De nieuwe GAS-Wet (verwerping beroep GwH) en over Grootouderadoptie en andere alternatieven ter officialisering van verblijf bij grootouders..
Papieren versieverkrijgbaar€ 45,00
 
TJK 2015/2
TJK 2015/2 bevat o.a. geannoteerde rechtspraak over Ontzetting uit het ouderlijk gezag als beschermingsmaatregel;Gedwongen opname van minderjarige vanuit het perspectief van de jeugdrechtbank én van de hulpverlening, en bijdragen over oa kinderarmoede,...
Papieren versieverkrijgbaar€ 45,00
 
TJK 2015/1
TJK 2015/1 bevat o.a.geannoteerde rechtspraak over: De Raad van State over het ‘hoofddoekenverbod’ in het GO; Het verbod tot vaststelling van de bloedschennige afstamming doorbroken;Grensoverschrijdend draagmoederschap,....
Papieren versieverkrijgbaar€ 45,00
 
TJK 2014/4
TJK 2014/4 bevat o.a. een dossier Jongeren in de publieke ruimte, en becommentarieerde rechtspraak over Maatschappelijke dienstverlening aan niet-begeleide minderjarige vreemdelingen; en over (niet-)derdenwerking van het consultatie- en bijstandsrecht,...
Papieren versieverkrijgbaar€ 45,00
 
TJK 2014/3
TJK 2014/3 bevat ondermeer bijdragen over de familierechtbank, en becommentarieerde rechtspraak over Ouderlijk tuchtigingsrecht en over Toezicht sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulpverlening,...
Papieren versieverkrijgbaar€ 45,00
 
TJK 2014/2
TJK 2014/2 bevat oa geannoteerde rechtspraak over de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de onthaalmoeder voor onopzettelijke doding,... en bijdragen over oa de nieuwe familienaam: keuzevrijheid voor ouders zonder inspraak van het minderjarige kind,...
Papieren versieverkrijgbaar€ 45,00
 
TJK 2014/1
TJK 2014/1 bevat ondermeer bijdragen over ouderlijk gezag; defintieve uitsluiting leerlingen, en becommentarieerde rechtspraak over o.a. Commercieel draagmoederschap, Crisisjeugdhulp in het oude en nieuwe hulpverleningslandschap, ...
Papieren versieverkrijgbaar€ 45,00
 
TJK 2010/5
TJK 2010/5 bevat ondermeer bijdragen over het subrogatoire verhaal van de gezinsaansprakelijkheidsverzekeraar (opzettelijk schade door de minderjarige, over de bijzondere onderhoudsplicht van de ouder, over spreekrecht van kinderen bij strafvervolging,...
Papieren versieverkrijgbaar€ 45,00
 
TJK 2010/4
TJK 2010/4 bevat ondermeer bijdragen over Minderjarigen met een psychiatrische problematiek op de jeugdrechtbank,en geannoteerde rechtspraak
Papieren versieverkrijgbaar€ 45,00
 
TJK 2010/3
TJK 2010 bevat o.a. bijdragen over de Wet ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen, over Audiovisuele media, reclame en Minderjarigen, en verder becommentarieerde rechtspraak.
Papieren versieverkrijgbaar€ 45,00
 
TJK 2010/2
TJK 2010/2 bevat een dossier over de rechtspositie van minderjarigen in detentie, en bevat becommentarieerde rechtspraak over ondermeer opsluiting van kinderen, de bijstand van een advocaat bij een politieverhoor, het hoorrecht,...
Papieren versieverkrijgbaar€ 45,00
 
TJK 2010/1
TJK 2010/1 bevat ondermeer geannoteerde rechtspraak over De de grenzen van het inschrijvingsrecht en de verdergaande proceduralisering van het onderwijs, en verder bijdragen over ondermeer het recht van het kind om te worden gehoord.
Papieren versieverkrijgbaar€ 45,00
 
Nieuwsbrieven
Raadpleeg de volledige lijst en schrijf u in op de gewenste nieuwsbrieven!
 
 
 
Agenda
Kasteel Tivoli, Mechelen
Nieuwe data: 30/08 Jachthoorn Kontich - 31/08 3Square Zwijnaarde
Kontich (30/8) of Zwijnaarde (31/8)
 

Interview met mr. Wouter Den Haerynck

Lees het  integrale interview naar aanleiding van de start van het nieuw Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht (IHT)
 
RSS-feed
Bekijk de lijst...............