Nieuw - Strada lex  
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
OPLEIDINGEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Bouwrecht
Burgerlijk contractenrecht
Familiaal vermogensrecht
Jeugdrecht
Personen- en familierecht
Schenkingen
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Zakenrecht
Directe belastingen
Fiscaal recht - algemeen
Indirecte belastingen
Chinees ondernemingsrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Handelscontractenrecht
Mededinging en handelspraktijken
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Vervoerrecht
Auteurs en mediarecht
Industriële eigendom (merken, tekeningen en modellen, octrooien)
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Arbeidsrecht
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Ziekte en arbeidsongevallen
Administratief recht
Arbitragehof
Lokale overheden
Nationaliteit en Vreemdelingenrecht
Onderwijs, ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Politie, Milities en Rijkswacht
Staatsrecht
Fundamentele rechten en vrijheden
Gezondheidsrecht
Sportrecht
Vermogensplanning
 
Alle evenementen
Namiddagseminar De nieuwe woonfiscaliteit na de Zesde Staatshervorming en vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler

Seminarie De nieuwe woonfiscaliteit na de Zesde Staatshervorming en vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler

7 september 2017, Communicatieloft Gent: Sint-Denijslaan 489, 9000 Gent

     

SPREKER:

Paul Van Eesbeeck, Vennoot en juridisch adviseur bij Vereycken & Vereycken Legal

THEMA:
De Zesde Staatshervorming heeft gezorgd voor een herijking van de woonfiscaliteit, waarbij elk Gewest meer en meer zijn eigen weg gaat. Het Vlaams Gewest heeft de woonbonus hertekend, het Waals Gewest heeft de woonbonus ingeruild voor de nagelnieuwe wooncheque en het Brussels Gewest heeft de woonbonus zelfs helemaal afgeschaft.

De afbrokkeling van de klassieke fiscale incentives voor het woonkrediet en daarnaast ook de fiscale ontrading van vastgoedverwerving via de vennootschap (zogeheten ‘vruchtgebruikconstructies’), maken dat er meer en meer op zoek gegaan wordt naar alternatieve financieringstechnieken voor vastgoedverrichtingen. En zo komt de ‘vastgoeddimensie’ van de tweede pensioenpijler (groepsverzekering, IPT-verzekering, VAPZ) meer en meer in beeld. Via de technieken van verpanding en voorschot kunnen de pensioengelden al tijdens de actieve beroepsloopbaan aangesproken worden om er in een fiscaalvriendelijke omgeving vastgoedprojecten mee te bepalen.

PROGRAMMA:

13u30: onthaal
14u00: deel 1:
de nieuwe woonfiscaliteit na de Zesde Staatshervorming
15u30: koffiepauze
15u45: deel 2:
vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler
17u15 einde


Deel 1: de nieuwe woonfiscaliteit na de Zesde Staatshervorming
•    De ‘motoriek’ van de nieuwe woonfiscaliteit na de Zesde Staatshervorming: waarvoor zijn de gewesten bevoegd geworden, waarvoor blijft de federale staat bevoegd?
•    Welke invulling hebben de gewesten gegeven aan hun nieuwe bevoegdheid voor bestaande leningen en voor nieuwe leningen gesloten in 2015, 2016 en 2017?
•    Diverse topics (impact op levensverzekeringspremies in de derde pensioenpijler, gewone intrestaftrek,…)

Deel 2: vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler
•    Voor welke onroerende goederen bestaat deze alternatieve vorm van vastgoedfinanciering?
•    Komen ook vastgoedrenovatieprojecten in aanmerking voor financiering via de tweede pensioenpijler?
•    Intrestvrije en intrestkapitaliserende voorschotten komen meer en meer op: waarover gaat het?
•    Wat is de impact van de historisch lage intrestvoeten op de vastgoeddimensie van de tweede pensioenpijler?
•    Kan een voorschot worden opgenomen ter delging van het saldo van een bestaande hypotheeklening? Zo ja, wanneer is dat interessant?
•    Welke troeven bieden aflossingsvrije leningen (‘bullet-kredieten’) wedersamengesteld door een tweedepijlerpensioen?
•    Kan de tweede pensioenpijler aangesproken worden voor vastgoed dat samen met de kinderen in vruchtgebruik / blote eigendom wordt aangekocht?
•    Is vastgoedfinanciering via de tweede pijler vooral interessant voor een tweede woning of ook voor een eerste woning of zelfs voor andere onroerende goederen dan een woning?
•    Is vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler vooral een opportuniteit voor zelfstandige bedrijfsleiders of komen ook werknemers ervoor in aanmerking?
•    Wat is de impact van de wet van 18 december 2015?
•    …

DOELGROEPEN:

Het seminarie is bestemd voor (bank)verzekeringsprofessionals, notarissen, advocaten en estate planners, vastgoedprofessionals

DEELNAMEPRIJS;
195 euro: documentatie, onthaalkoffie en koffiepauze incl.; btw excl.

PRAKTISCHE INFORMATIE:
Datum en Plaats:

7 september 2017, Communicatieloft Gent: Sint-Denijslaan 489, 9000 Gent

Permanente Vorming:
OVB, IAB, BIBF, cnknot:
aangevraagd voor OVB (lopende), CNKNOT (lopende), IAB (lopende), BIBF (lopende)

KMO-portefeuille

KMO-portefeuille:
Met deze subsidiemaatregel geniet u 30 tot 40% korting
Registratienummer Groep Larcier: DV.0214911
Voor meer informatie, klik hier.

Inschrijving en inlichtingen:

Larcier Opleiding
Hoogstraat 139 - Loft 6
1000 Brussel

opleiding@larciergroup.com

Schrijf u ONLINE in via de inschrijfknop

     

 

Nog een ander interessant seminar met dezelfde spreker

Namiddagseminar AANVULLENDE PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN

26 september 2017 - Communicatieloft Gent

Voor meer informatie over programma, inschrijvingen, klik hier

 

 

 
Nieuw
 
Nieuwsbrieven
Raadpleeg de volledige lijst en schrijf u in op de gewenste nieuwsbrieven!
 
 
 
RSS-feed
Bekijk de lijst...............