Nieuw - Strada lex  
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
OPLEIDINGEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Bouwrecht
Burgerlijk contractenrecht
Familiaal vermogensrecht
Jeugdrecht
Personen- en familierecht
Schenkingen
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Zakenrecht
Directe belastingen
Fiscaal recht - algemeen
Indirecte belastingen
Chinees ondernemingsrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Handelscontractenrecht
Mededinging en handelspraktijken
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Vervoerrecht
Auteurs en mediarecht
Industriële eigendom (merken, tekeningen en modellen, octrooien)
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Arbeidsrecht
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Ziekte en arbeidsongevallen
Administratief recht
Arbitragehof
Lokale overheden
Nationaliteit en Vreemdelingenrecht
Onderwijs, ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Politie, Milities en Rijkswacht
Staatsrecht
Fundamentele rechten en vrijheden
Gezondheidsrecht
Sportrecht
Vermogensplanning
 
Alle evenementen
Studienamiddag Het nieuwe erfrecht komt eraan!

Studienamiddag  HET NIEUWE ERFRECHT KOMT ERAAN!

NIEUWE DATA*:
Woensdag 30/08, Jachthoorn, Kontich
Donderdag 31/08, 3Square, Zwijnaarde

    

Met tussenkomst door IGO!


SPREKER

Prof. em. Hélène Casman, erenotaris, wetenschappelijk adviseur bij Greenille by Laga, en lid van de expertenwerkgroep die de minister van Justitie hierover geadviseerd heeft.Zij volgt de parlementaire werkzaamheden op de voet.

Het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat erfenissen en giften betreft is in januari 2017 bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend. Het zou nog dit jaar kunnen worden goedgekeurd. Voor alle rechtspractici die met dergelijke vragen kunnen worden geconfronteerd, is het belangrijk om nu al te weten wat er zal veranderen.

U krijgt antwoord op vragen zoals:
-    Welke nieuwe regels voor het voorbehouden erfdeel van kinderen?
-    Welke nieuwe regels voor de waardering van schenkingen bij de afhandeling van de nalatenschap?
-    Welke nieuwe regels voor het voorbehouden deel van ouders?
-    Welke nieuwe regels voor het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenote?
-    Is het verbod van erfovereenkomsten nu echt opgeheven?


Wil u een helder overzicht van deze nieuwe regels, wil u weten wat er veranderen zal, hoe het zal veranderen maar ook waarom het zo verandert, dan biedt deze opleiding u het antwoord dat u verwacht. Prof. em. Hélène Casman, erenotaris, lid van de expertenwerkgroep die de minister van justitie hierover geadviseerd heeft, kan het weten, en ze kan het uitleggen.

PROGRAMMA

15u30: onthaal met koffie
16u00: Deel 1
17u30: pauze met belegde broodjes
18u00: Deel 2
19u00: einde

DOELGROEPEN
Notarissen, advocaten, magistraten, vermogensplanners, financieel adviseurs, accountants, belastingconsulenten,...


PRAKTISCHE INFORMATIE


Datum en Plaats
NIEUWE DATA;
Woensdag 30/08, De Jachthoorn, Kontich (Doornstraat 11, 2550 Kontich)
Donderdag 31/08, 3Square, Zwijnaarde (Rijvisschestraat 124, 9052 Zwijnaarde)

 
* Recent werden nog een twintigtal amendementen op het wetsvoorstel ingediend, die nog deze maand in de Kamercommissie voor Justitie zullen worden besproken. Het wetsvoorstel zou begin juli 2017 in plenaire vergadering door het Parlement worden goedgekeurd. Het Parlement zal nog voor het zomerreces worden gevraagd het wetsvoorstel goed te keuren.  Wij achten het belangrijk om u volledig te kunnen informeren op basis van definitief goedgekeurde teksten. Om die reden zullen de 2 eerder geplande studienamiddagen in juni dan ook verschoven worden naar 30 en 31 augustus.

Permanente vorming
Goedgekeurd :OVB, cnknot, IAB
BIBF in aanvraag

Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskosten van de magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde voor bovenvermelde opleiding ten laste, op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn op de opleiding.
Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste.
Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega. 

KMO-portefeuille

KMO-portefeuille:
Met deze subsidiemaatregel geniet u 30 tot 40% korting
Registratienummer Groep Larcier: DV.0214911
Voor meer informatie, klik hier.

Deelnameprijs:
€ 195 (documentatie, onthaalkoffie, pauze met belegde broodjes en zoetigheden inbegrepen; btw excl.)

Inschrijving en inlichtingen:

Larcier Opleiding
Hoogstraat 139 - Loft 6
1000 Brussel
opleiding@larciergroup.com

Online inschrijven via:

    

 

Binnen het kader van de Opleidingen ’Bericht aan het Notariaat’  die ook openstaan voor niet-notarissen gaan nog 2 andere opleidingen door:

- Ontbijtseminarie 19/10 De berekening van de aandelen van de privatieve kavels in mede-eigendom
Klaas Claeyssens en Thomas Couckuyt
7u30-11u30 – 3Square, Gent >>>Schrijf u meteen in

- Studievoormiddag 28/11 Fiscale optimalisatie in de vastgoedsector: zakelijke rechten en overdracht van aandelen in een vastgoedvennootschap
Denis-Emmanuel Philippe
9u30-12u00 – Koninklijke Bibliotheek, Brussel  >>>Schrijf u meteen in

 
Nieuw
 
Nieuwsbrieven
Raadpleeg de volledige lijst en schrijf u in op de gewenste nieuwsbrieven!
 
 
 
RSS-feed
Bekijk de lijst...............