start2 (6)
40663,40665,
  Nieuw - Strada lex  
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
OPLEIDINGEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Bouwrecht
Burgerlijk contractenrecht
Familiaal vermogensrecht
Jeugdrecht
Personen- en familierecht
Schenkingen
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Zakenrecht
Directe belastingen
Fiscaal recht - algemeen
Indirecte belastingen
Chinees ondernemingsrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Handelscontractenrecht
Mededinging en handelspraktijken
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Vervoerrecht
Auteurs en mediarecht
Industriële eigendom (merken, tekeningen en modellen, octrooien)
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Arbeidsrecht
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Ziekte en arbeidsongevallen
Administratief recht
Arbitragehof
Lokale overheden
Nationaliteit en Vreemdelingenrecht
Onderwijs, ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Politie, Milities en Rijkswacht
Staatsrecht
Fundamentele rechten en vrijheden
Gezondheidsrecht
Sportrecht
Vermogensplanning
 
Burgerlijk recht
Handboek Estate Planning - Algemeen deel - Tweede editie
Handboek Estate Planning - Algemeen deel - Tweede editie
Onder de hoofdredactie van:
Onder de redactie van:
Met de medewerking van:
Romina Abiuso, Febian Aps, Renate Barbaix, Frans Bouckaert, Frank Buyssens, Hélène Casman, Christoph Castelein, Mieken Coene, Pieter Coucke, Dominique De Marez, Charlotte Declerck, Guillaume Deknudt, Mark Delboo, Kurt Demeyere, Henri Derycke, Johan Du Mongh, Frank Hellemans, Werner Heyvaert, Elke Janssens, Filip Jenné, Nathalie Labeeuw, Pieter Laleman, Yves-Henri Leleu, Stefaan Loosveld, Saskia Lust, Ann Maelfait, Dirk Michiels, Marc Moreau, Sven Mosselmans, Sven Nelis, Alain Nijs, Stanislas Peel, Stefan Plingers, An Sibiet, Sofie Slaets, Brent Springael, Frederik Swennen, Robrecht Tas, Michel Tison, Paul Van Eesbeeck, Alain Van Geel, Dirk Van Gerven, Christine Van Heuverswyn, Anton van Zantbeek, Joeri Vananroye, Marjolein Vanbrabant, Sigrid Vanduffel, Sofie Vaneeckhaute, Peter Verbanck, Alain-Laurent Verbeke, Johan Verstraete, Iris Vervoort, Bernard Waûters

Het Handboek Estate Planning- Algemeen deel is een praktijkgeoriënteerd uitgavenproject rond vermogensplanning, gestructureerd in zeven delen en uitgewerkt in honderden topics.

Raadpleeg de integrale inhoudstafel

De eerste editie verscheen in 2004-2006.
Belangrijke nieuwe ontwikkelingen maken een bijgewerkte editie noodzakelijk.
In deze tweede editie zijn alle delen inhoudelijk bijgewerkt en werden, waar nodig, de delen ook geherstructureerd. Daarbij werden ook nieuwe topics ingevoegd.

De bijgewerkte edities van de zeven delen zullen gradueel de eerste edities vervangen, en zullen verschijnen  tussen november 2008 en medio 2009.

 

Bij intekening op de volledige tweede editie (7 boeken), geniet u een korting van 10% op deze 7 boeken. Bij intekening op deze tweede én alle volgende edities, geniet u een blijvende korting van 15%.

 


Het HEP behandelt uiterst nauwgezet alle aspecten van organisatie en overdracht van het vermogen, in twee sporen: zowel met effect tijdens het leven als met effect na overlijden. Bij elk onderwerp worden zowel de privaatrechtelijke of vennootschapsrechtelijke als de fiscale aspecten toegelicht.

 

De auteurs zijn allen specialisten met ruime ervaring, zowel in de praktijk als academisch.

 

Het HEP is een onmisbaar instrument voor iedereen die van ver of van nabij betrokken is bij vermogensplanning: voor juristen, fiscalisten, notarissen, advocaten, magistraten, accountants, revisoren, private bankers en alle andere mogelijke adviseurs. Kortom voor iedereen die op een kwaliteitsvolle wijze een zorgvuldig en aangepast advies wil verstrekken aan de cliënt die worstelt met vragen rond vermogensplanning.

Raadpleeg het Voorwoord op deze tweede editie

 

Voor een uitgebreide inhoudstafel van de zeven delen,  klik hier

Voor de folder en bestelformulier, klik hier

Voor meer informatie of voor een bestelling van de 7 delen (met 10% korting) of voor een intekening op deze én volgende edities (aan 15% korting), contacteer herman.verleyen@larcier.be  of via 09/269 97 96.

 

 

 

 

 

Bij intekening op de volledige tweede editie (7 boeken), geniet u een korting van 10% op al deze boeken. Bij intekening op deze tweede én alle volgende edities, geniet u een blijvende korting van 15%.

 

 

Naast het Algemeen deel van het HEP, verschijnen in een aparte reeks: het Bijzonder deel  afzonderlijke monografieën, gewijd aan actuele themata. Voor meer informatie, klik hier

 

Maak ook kennis met TEP en CEP.

 

Het Tijdschrift Estate Planning (TEP) is complementair aan het Handboek Estate Planning: vijf nummers per jaar berichten grondig en toch voldoende snel over belangrijke ontwikkelingen inzake vermogensplanning.

 

De Codex Estate Planning (CEP) verzamelt in 2 banden alle wetgevende akten die onmisbaar zijn voor al wie met vermogensplanning bezig is: de relevante wetgeving uit het burgerlijk recht en procesrecht, fiscaal recht, vennootschaps- en financieel recht en strafrecht

 

 
 
 
Handboek Estate Planning - Algemeen Deel - Tweede editie - Boek VI
1ste Druk 2008
Het zesde deel van de nieuwe editie van het Handboek Estate Planning behandelt de vennootschapsrechtelijke technieken ten behoeve van controle- en inkomstenbehoud over de generaties heen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 121,00
 
Handboek Estate Planning - Algemeen Deel - Tweede editie - Boek IV
1ste Druk 2010
Boek 4 van de nieuwe editie van het Handboek Estate Planning behandelt de materie van het huwelijksvermogensrecht (en ook de ongehuwde samenwoning), vanuit het perspectief van het overlijden en de mogelijke bescherming van de langstlevende echtgenoot.
Papieren versieverkrijgbaar€ 100,00
 
Handboek Estate Planning - Algemeen Deel - Tweede editie - Boek V
1ste Druk 2014
Boek 5 van de 2e editie van het Handboek Estate Planning behandelt het erfrecht, met nadruk op het testament. Ook hier gaat ruime aandacht uit naar het controlebehoud, alsook naar de thematiek van de inbreng en inkorting en de omzetting van vruchtgebruik.
Papieren versietijdelijk onbeschikbaar€ 121,00
 
Handboek Estate Planning - Algemeen Deel - Tweede editie - Boek II
1ste Druk 2009
Boek 2 van de nieuwe editie van Handboek Estate Planning bevat tal van topics rond de problematiek van de schenkingen. Ruime aandacht wordt besteed aan de modaliteiten bij een schenking, als toepassing van de bekommernis tot controle- en inkomstenbehoud.
Papieren versieverkrijgbaar€ 160,00
 
Handboek Estate Planning - Algemeen Deel - Tweede editie - Boek III
1ste Druk 2009
Boek 3 van de nieuwe editie van Handboek Estate Planning geeft een actueel overzicht van vennootschapsrechtelijke technieken die controle- en inkomstenbehoud bij leven garanderen, en licht deze toe.
Papieren versieverkrijgbaar€ 138,00
 
Handboek Estate Planning - Algemeen Deel - Tweede editie- Boek I
1ste Druk 2011
Boek I van de 2e editie van Handboek Estate Planning behandelt technieken van huwelijksvermogensrecht en ongehuwde samenwoning. De analyse van de vermogensplanning wordt hier beperkt tot effect bij leven.
Papieren versieverkrijgbaar€ 62,00
 
Handboek Estate Planning - Algemeen Deel - Tweede editie- Boek VII
1ste Druk 2010
In het laatste en zevende deel van de nieuwe editie van het Handboek Estate Planning komen alternatieve vormen van vermogensplanning aan bod, met topics rond levensverzekering, tontine, trust, planning via lagere tarieven, geografische estate planning,...
Papieren versieverkrijgbaar€ 121,00
 
Onze auteurs
  Burgerlijk recht
  Zoeken in alle vakken
OK
of alfabetisch zoeken
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
Al onze auteurs
 
Agenda
Kasteel Tivoli, Mechelen
Nieuwe data: 30/08 Jachthoorn Kontich - 31/08 3Square Zwijnaarde
Kontich (30/8) of Zwijnaarde (31/8)
 
Duiding op video