VOB  
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
REPERTOIRE NOTARIAL
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Bouwrecht
Burgerlijk contractenrecht
Familiaal vermogensrecht
Jeugdrecht
Personen- en familierecht
Schenkingen
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Zakenrecht
Directe belastingen
Fiscaal recht - algemeen
Indirecte belastingen
Chinees ondernemingsrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Handelscontractenrecht
Mededinging en handelspraktijken
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Vervoerrecht
Auteurs en mediarecht
Industriële eigendom (merken, tekeningen en modellen, octrooien)
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Arbeidsrecht
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Ziekte en arbeidsongevallen
Administratief recht
Arbitragehof
Lokale overheden
Nationaliteit en Vreemdelingenrecht
Onderwijs, ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Politie, Milities en Rijkswacht
Staatsrecht
Fundamentele rechten en vrijheden
Gezondheidsrecht
Sportrecht
Vermogensplanning
 
De auteurs
Thomas Eyskens
Thomas Eyskens

Thomas Eysklens is  advocaat bij de balie te Brussel. Bij Liedekerke is hij senior attorney en beoefent vooral het recht van ruimtelijke ordening en stedenbouw, het ambtenarenrecht en het recht van lokale besturen.

 
Andere
intellectuele of wetenschappelijke samenwerking
 
1ste Druk 2010
Elke ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met de overheid. Het werk geeft antwoorden op vragen die daarbij rijzen: is er naast de formele contacten nog plaats voor informele contacten? Wat kan en wat niet? Kan de overheid een bedrijf iets beloven?...
Papieren versieverkrijgbaar€ 36,00
 
Onze auteurs
OK
of alfabetisch zoeken
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
Al onze auteurs