40663
larciernl/00000000256
start2 (1)
,40663,
else ! (1)
    
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
REPERTOIRE NOTARIAL
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Bouwrecht
Burgerlijk contractenrecht
Familiaal vermogensrecht
Jeugdrecht
Personen- en familierecht
Schenkingen
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Zakenrecht
Directe belastingen
Fiscaal recht - algemeen
Indirecte belastingen
Chinees ondernemingsrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Handelscontractenrecht
Mededinging en handelspraktijken
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Vervoerrecht
Auteurs en mediarecht
Industriële eigendom (merken, tekeningen en modellen, octrooien)
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Arbeidsrecht
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Ziekte en arbeidsongevallen
Administratief recht
Arbitragehof
Lokale overheden
Nationaliteit en Vreemdelingenrecht
Onderwijs, ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Politie, Milities en Rijkswacht
Staatsrecht
Fundamentele rechten en vrijheden
Gezondheidsrecht
Sportrecht
Vermogensplanning
 
  
1 t/m 10 van de 23 Nieuw
  
Nieuw
 
Reeks Economisch recht
1ste Druk 2016
Deze commentaar in de reeks Larcier Wet en Duiding - Economisch recht bundelt en bespreekt de wet- en regelgeving m.b.t. de financiële markten, de marktregulering, en de openbare uitgifte en gelijkgestelde verrichtingen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 96,00
 
Editie 2016
Stefan Rutten
9de Druk 2016
Deze Codex deontologie van de juridische beroepen bevat de deontologische regelen, en de reglementering in verband met de beroeps- en de tuchtrechtelijke organisatie en de beroepsaansprakelijkheid van de voornaamste juridische beroepen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 73,00
 
Cécile De Boe, Jean-François van Drooghenbroeck
1ste Druk 2016
Het werk ontleedt de boedelbeschrijving stap voor stap. Het licht de verschillende hypotheses, waarin een boedelbeschrijving zich opdringt, en de uitvoering ervan toe, en biedt opheldering bij de moeilijkheden en controversiële kwesties.
Papieren versieverkrijgbaar€ 129,00
 
Voorbeeld van de nood aan modernisering van het Belgisch vennootschapsrecht? (Openingsconferentie Balie Kortrijk gerechtelijk jaar 2016-2017)
Thomas Vandenberghe
1ste Druk 2016
Het werk geeft een actueel overzicht van de huidige invulling (en pijnpunten) van de vennootschapsrechtelijke alarmbelprocedure en is tevens een kritisch pleidooi voor een (verregaande) modernisering van het vennootschapsrecht.
Papieren versieverkrijgbaar€ 60,00
 
RABG 2016/15
1ste Druk 2016
RABG 2016/5 bevat geannoteerde rechtspraak over o.a.: Onverdeelde naakte eigendom met gekruist vruchtgebruik; DAVO en de beslaggrenzen; Buitengewone kosten voor kinderen: naar meer willekeur?;Schenking-koop (bewijs); Kind overleden biologische vader
Papieren versieverkrijgbaar€ 60,00
 
Commissie Boekhoudkundige Normen / Commission des Normes Comptables
6de Druk 2016
Het Jaarboek CBN 2016 bundelt alle adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, thematisch gerangschikt per rubriek van de jaarrekening, samen met de relevante wetgeving. Vlot ontsluitbaar via uitgebreide chronologische en trefwoordenregisters.
Papieren versieverkrijgbaar€ 105,00
 
Colloquium / Colloque In memoriam Luc Huybrechts
1ste Druk 2016
Verslagboek over de rol van de douane in het algemeen en het douane-strafrecht in het bijzonder / Actes du colloque sur le rôle des douanes en général et du droit pénal douanier en particulier.
Papieren versietijdelijk onbeschikbaar€ 65,00
 
Niels Bammens
1ste Druk 2016
Unieke combinatie van een juridische analyse van deze verdragen en een economische analyse naar hun doeltreffendheid
Papieren versieverkrijgbaar€ 75,00
 
KU Leuven Centre for IT & IP Law, Jessie De Weyer, Marie-Christine Janssens, Amandine Léonard, Geertrui Van Overwalle
4de Druk 2016
Dit wetboek bevat een tweetalige verzameling wetgeving i.v.m. octrooien, merken, domeinnamen, tekeningen en modellen, auteursrecht en kwekersrechten, en relevante bepalingen van gerechtelijk en fiscaal recht, in een vlot hanteerbaar formaat
Papieren versieverkrijgbaar€ 120,00
 
Johan Put
5de Druk 2016
Deze nieuwe editie verzamelt in één enkele band alle wetgevende akten i.v.m. jeugdrecht, met niet alleen akten inzake het jeugdbeschermingsrecht en jeugdhulprecht, maar ook relevante wetgeving uit het burgerlijk, gerechtelijk, sociaal en strafrecht.
Papieren versieverkrijgbaar€ 70,00
 
Maarten Bunkens, Christoph Castelein, Frédéric de Grave, Michel Somers
7de Druk 2016
Dit wetboek bevat alle relevante wetgeving voor het notarisberoep, en is niet alleen nuttig voor (kandidaat)-notarissen en hun medewerkers, maar ook voor andere juristen die in dezelfde materies actief zijn als de notarissen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 230,00
 
RABG 2016/14
1ste Druk 2016
RABG 2016/14 bevat recente geannoteerde rechtsppraak over diverse aspecten van straf- en strafprocesrecht, oa over Bijkomend onderzoek na mededeling van het dossier; Bevoegdheid van de lasthebber ad hoc; Laattijdig verzet-fout gerechtsdeurwaarder
Papieren versieverkrijgbaar€ 60,00
 
Permanente vorming Vlaamse conferentie van balie Gent 2016
1ste Druk 2016
Het werk bevat grondige analyses van actuele knelpunten en nieuwe ontwikkelingen inzake algemeen Verbintenissenrecht
Papieren versietijdelijk onbeschikbaar€ 75,00
 
Hanno Decoutere, Mark Delboo
1ste Druk 2016
Het werk biedt een theoretisch kader voor de principes van de algemene antimisbruikbepaling en werkt deze praktisch uit op verschillende gangbare successieplanningstechnieken m.i.v. de analyse van de fiscale én de burgerrechtelijke aspecten bij elk.
Papieren versieverkrijgbaar€ 80,00
 
wilsgebreken, verborgen gebreken en de verborgen non-conformiteit
Sophie Baudry, Cedric De Koker
1ste Druk 2016
Dit werk onderzoekt de juridische mogelijkheden (wilsgebreken, verborgen gebreken en de verborgen non-conformiteit) die het BW de nieuwe eigenaars biedt om verkopers te sanctioneren en de aankoop van het onroerend goed te annuleren
Papieren versieverkrijgbaar€ 55,00
 
TJK 2016/3
16de Druk 2016
Dit Themanummer Kinderrechten en gezondheidszorg bevat o.a. bijdragen over Minderjarigen en medische besluitvorming; Juridische aspecten van transgenderzorg voor minderjarigen; Ethische aspecten van geneesmiddelenonderzoek bij kinderen,....
Papieren versieverkrijgbaar€ 50,00
 
BFW-RBF 2016/4
16de Druk 2016
BFW 2016/4 bevat een Dossier Junckerplan en een Dossier Brexit -> Ontdek de inhoudstafel / découvrez le sommaire
Papieren versieverkrijgbaar€ 70,00
 
Openingsrede Jonge Balie Brugge 2016
Michel Maus
1ste Druk 2016
In deze bijdrage wordt onderzocht waar de pijnpunten liggen van de fraudebestrijding en hoe deze kunnen worden verholpen rekening houdend met de rechtsbescherming.
Papieren versieverkrijgbaar€ 45,00
 
Bijgewerkt tot 1 augustus 2016 - Bijzondere prijs voor studenten en advocaat-stagiairs
8de Druk 2016
Deze codex bundelt in 3 handige volumes de basiswetgeving in de verschillende rechtstakken (burgerlijk, gerechtelijk, sociaal, fiscaal, publiek, handels- en strafrecht, internationaal en Europees recht). Bijzondere voorwaarden voor studenten en stagiairs!
Papieren versieverkrijgbaar€ 95,00
 
RABG 2016/13
1ste Druk 2016
RABG 2016/13 bevat geannoteerde rechtspraak inzake arbeidsrecht, oa over: Discriminatie; Ontslagmotivering; Concurrentiebeding; Arbeidsongeval; Overgang van onderneming; aangevuld met een overzicht wetgeving sociaal recht en een artikel over SWT anno 2016
Papieren versieverkrijgbaar€ 60,00
 
Editie 2016-2017
Luk Burgelman, Sarne De Vliegher
8de Druk 2016
Dit wetboek biedt een handige verzameling van alle relevante regelgeving m.b.t. de deontologie, tucht en uitoefening van het beroep; het epidemiologisch toezicht op dierengezondheid en voedselveiligheid; dierenwelzijn en diergeneesmiddelen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 52,00
 
Met aandacht voor tuchtprocesrecht en Europees procesrecht / Incorporeert de wijzigingen tgv Potpourri I en III
1ste Druk 2016
Deze driedelige Duiding bevat een uitgebreide artikelsgewijze commentaar op het Gerechtelijk Wetboek, en bijzondere wetgeving (o.a. rechtsplegingvergoeding) met kruisverwijzingen, rechtspraak en rechtsleer en overzichtscommentaren.
Papieren versieverkrijgbaar€ 70,00
 
2016-2017
Kristiaan Bernauw, Philippe Colle, Geert Jocqué, Britt Weyts
9de Druk 2016
Dit themawetboek bundelt op overzichtelijke wijze de basiswetgeving inzake verzekeringen, ten behoeve van de dagelijkse verzekeringspraktijk en het onderwijs. Het handig formaat en de overzichtelijke bladspiegel zorgen voor een vlot gebruik.
Papieren versieverkrijgbaar€ 60,00
 
  
1 t/m 10 van de 23 Nieuw
  
Opleidingen
Agenda
Februari 2016 t.e.m. november 2016 (verschillende locaties)
januari 2016 tot en met november 2016
VBO - Brussel
 

 Doorblader het Nederlandstalig magazine van Larcier Group online

 

Larcier Grp app
e-books
Studentencodex
éditions Larcier
Nieuwsbrieven
Raadpleeg de volledige lijst en schrijf u in op de gewenste nieuwsbrieven!
 
 
 
partnerschip IBJ Groep Larcier

 

Doorblader onze tijdschriftencatalogus
2016 online

Tijdschriften 2015

Download de bestelbon Tijdschriften  2016

 

 Groep Larcier werd door
de Vlaamse Overheid
erkend als opleidingsverstrekker
(DV.0214911)
Klik hier voor meer informatie