40663
larciernl/00000000256
start2 (1)
,40663,
else ! (1)
  Aanbestedende overheid  
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
OPLEIDINGEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Bouwrecht
Burgerlijk contractenrecht
Familiaal vermogensrecht
Jeugdrecht
Personen- en familierecht
Schenkingen
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Zakenrecht
Directe belastingen
Fiscaal recht - algemeen
Indirecte belastingen
Chinees ondernemingsrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Handelscontractenrecht
Mededinging en handelspraktijken
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Vervoerrecht
Auteurs en mediarecht
Industriële eigendom (merken, tekeningen en modellen, octrooien)
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Arbeidsrecht
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Ziekte en arbeidsongevallen
Administratief recht
Arbitragehof
Lokale overheden
Nationaliteit en Vreemdelingenrecht
Onderwijs, ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Politie, Milities en Rijkswacht
Staatsrecht
Fundamentele rechten en vrijheden
Gezondheidsrecht
Sportrecht
Vermogensplanning
 
  
1 t/m 10 van de 22 Nieuw
  
Nieuw
 
Benjamin Gillard
1ste Druk 2017
Het werk bespreekt o.b.v. rechtspraak en rechtsleer, alle constitutieve bestanddelen van het misdrijf van misbruik van vennootschapsgoederen, zowel op zichzelf als in hun onderlinge samenhang, m.i.v. de inherent vennootschapsrechtelijke aspecten ervan.
Papieren versieverkrijgbaar€ 95,00
 
Cedric Degreef, Thomas Deruytter, Wouter Geldhof, Tine Van der Straeten, Frederik Vandendriessche
1ste Druk 2017
Het werk biedt inzicht in het juridische kader van de Belgische energiemarkt m.i.v. het internationale en Europeesrechtelijke regelgevende kader inzake elektriciteit en gas-markten, maar ook warmtenetten, aardolie, biobranstoffen, hernieuwbare energie,..
Papieren versieverkrijgbaar€ 90,00
 
2de Druk 2016
VIP 2016/4 bevat oa bijdragen over de verkoop van aandelen van een vastgoedvennootschap; fiscale aandachtspunten bij de inbreng van vastgoed in een burgerlijke maatschap; rechtspraak en rulings (oa ouderlijke boedelverdeling en het Nederlands erfrecht.
Papieren versieverkrijgbaar€ 35,00
 
1ste Druk 2017
Bericht aan het notariaat 2017/1 bevat bijdragen in vaste rubrieken: doctrine, rechtspraak en rulings en actualia, over actuele pertinente notariële topics (vereffening-verdeling huwgemeenschap, VLABEL inzake gesplitste inschrijving omgevingsvergunning,.
Papieren versieverkrijgbaar€ 50,00
 
RABG 2017/2
1ste Druk 2017
RABG 2017/ 2 bevat geannoteerde rechtspraak over Privaatrechtelijke aanneming bouwzaken, oa over: ontoelaatbaar hoger beroep tegen tussenvonnis aanstelling deskundige; Aannemingsovereenkomst: beding vergoeding bij beëindiging; aansprakelijkheid architect,
Papieren versieverkrijgbaar€ 65,00
 
RABG-2017/1
1ste Druk 2017
RABG 2017/1 bevat geannoteerde rechtspraak inzake straf- en strafprcocesrecht, oa over: strafsanctie journalist-art. 10 EVRM; Art. 6 EVRM: onmogelijkheid tot ondervraging van een getuige ten laste; Bewijsregels m.b.t. het bestaan overeenkomst...
Papieren versieverkrijgbaar€ 65,00
 
In Foro 2016/4
16de Druk 2016
In Foro 2016/4 bevat oa bijdragen over Toezicht en bijstand van cijferberoepen in WCO-procedure, en een practicum over de realisatie van activa in het faillissement.
Papieren versieverkrijgbaar€ 30,00
 
Jeugd- en kinderrechten: 30 jaar jeugdadvocaten in Vlaanderen, België, Europa
1ste Druk 2017
Dit boek is het verslagboek van de studiedag 30 Jaar Jeugdadvocaat in Vlaanderen – België – Europa, met focus op de nationale en internationale jeugd- en kinderrechten.
Papieren versieverkrijgbaar€ 60,00
 
1ste Druk 2017
Dit werk geeft een overzicht van 25 jaar rechtspraak over grondrechten in fiscale zaken (EHRM, HvJ, GWH, HvC, RvS). Per grondrecht wordt ook de draagwijdte van het grondrecht voor elk rechtsinstrument toegelicht
Papieren versieverkrijgbaar€ 110,00
 
Overzicht van rechtspraak 2011-2015
Annelies Gielen, Henri-François Lenaerts, Bart Vanschoebeke, Jean-Yves Verslype, Gaëlle Willems, Ann Witters
3de Druk 2017
In 18 hoofdstukken komen alle thema’s aan bod die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met ontslag. Telkens wordt het ruimer kader geschetst en wordt een uitgebreid overzicht gegeven van concrete gevallen en cases.
Papieren versieverkrijgbaar€ 125,00
 
DT 2016/2
16de Druk 2016
D&T 2016/2 bevat onder meer bijdragen over de vrijeberoepsbeoefenaars, hun deontologie en de handhaving ervan in de Europese Unie, en geannoteerde rechtspraak over o.a. simultane tucht- en strafprocedure; retroactiviteit van de mildere straf; openbaarheid
Papieren versieverkrijgbaar€ 115,00
 
RABG 2016/20
1ste Druk 2016
RABG 2016/20 bevat geannoteerde rechtspraak over intellectuele eigendomsrechten, oa over: Integrale vergoeding van advocatenkosten in IE-geschillen; Het plaatsen van een link: een mededeling aan het publiek?; De verwarringstichtende handelsnaam,...
Papieren versieverkrijgbaar€ 60,00
 
1ste Druk 2017
Het boek verschijnt bij de viering van het 15-jarig bestaan van de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux francophones et germanophone (Avocats.be). Onmisbaar voor alle actoren die begaan zijn met de toekomst van justitie.
Papieren versieverkrijgbaar€ 75,00
 
BFW-RBF 2016/6: Jubileumnummer 80 jaar
16de Druk 2016
Dit speciaal jubileumnummer Bank- en Financiewezen bevat een selectie van bijdragen uit recente nummers / Ce numéro exceptionnel d’anniversaire de la Revue bancaire et financière contient des contributions significatives qui ont été publiées récemment
Papieren versieverkrijgbaar€ 70,00
 
BFR/DBF 2016/V
16de Druk 2016
Dit speciaal jubileumnummer Bank- en Financieel Recht bevat een keur van bijdragen uit recente nummers / Dans ce numéro exceptionnel d’anniversaire de Droit bancaire et financier on a retenu les contributions significatives qui ont été publiées récemment
Papieren versieverkrijgbaar€ 70,00
 
2de Druk 2016
Deze praktijkgids brengt alle bepalingen die betrekking hebben op druggebruik samen en licht ze bevattelijk toe incl. alle relevante aspecten, zoals drugs in het verkeer, op school, werk, drugstesten, crisissituaties, hulpverlening, zorgstructuren,...
Papieren versieverkrijgbaar€ 50,00
 
Praktisch toegelicht
Bart Van den Bergh
1ste Druk 2017
Het Cahier is een praktijkgerichte bespreking van alle deelaspecten omtrent de vervanging van de notaris-gerechtsmandataris, zowel vanuit de invalshoek van het notariaat, als van de advocatuur. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de notaris-vereffenaar.
Papieren versieverkrijgbaar€ 65,00
 
BFR/DBF 2016/IV
16de Druk 2016
BFR 2016/ IV bevat onder meer een Rechtspraakoverzicht Les sûretés réelles et les privilèges (2007-2015), genannoteerde rechtspraak over juridische gevolgen van "de-risking" en een aantalbijdragen over compliance,...
Papieren versieverkrijgbaar€ 70,00
 
TJK 2016/4
16de Druk 2016
TJK 2016: bijdragen over inclusief onderwijs en de jeugdadvocaat in de buitengerechtelijke jeugdhulp; en geannoteerde rechtspraak over o.a. plaatsing van minderjarigen: de pedagogische en kinderrechtentoets; Gerechtskosten en het belang van het kind
Papieren versieverkrijgbaar€ 50,00
 
Paul Bekaert
1ste Druk 2017
Het werkje geeft een bevattelijk overzicht van diverse, voor de praktijk relevante, deontologische onderwerpen, geschreven vanuit een bijzondere praktijkervaring in tuchtzaken en deontologische problematieken.
Papieren versieverkrijgbaar€ 45,00
 
1ste Druk 2017
Dit werk evalueert het Onroerenderfgoeddecreet: de procedure en de rechtsgevolgen inzake beschermingen en inventarissen, praktische gevolgen van de verplichting tot het uitvoeren van een archeologisch onderzoek, en de handhaving.
Papieren versieverkrijgbaar€ 60,00
 
RABG 2016/19
1ste Druk 2016
RABG 2016/19 bevat geannoteerde Casssatierechtspraak Fiscale procedure: o.a. over Onwettigheden bij fiscale onderzoeken; Berusting in fiscale zaken; Aanwijzingen van fraude; Voorafgaande kennisgeving; Bezwaartermijn; Ambtshalve ontheffing; Aanslagtermijn,
Papieren versieverkrijgbaar€ 60,00
 
  
1 t/m 10 van de 22 Nieuw
  
Agenda
Seizoen 2017, van 7 februari 2017 tot 30 november 2017
VBO, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel
09/03/2017
9 maart 2017 (Sint-Martems-Latem)
 

 Doorblader het Nederlandstalig magazine van Larcier Group online

 

Larcier Grp app
e-books
Studentencodex
éditions Larcier
Nieuwsbrieven
Raadpleeg de volledige lijst en schrijf u in op de gewenste nieuwsbrieven!
 
 
 
partnerschip IBJ Groep Larcier

 

Doorblader onze tijdschriftencatalogus
2016 online

Tijdschriften 2015

Download de bestelbon Tijdschriften  2016

 

 Groep Larcier werd door
de Vlaamse Overheid
erkend als opleidingsverstrekker
(DV.0214911)
Klik hier voor meer informatie